ΑΥΤΟ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ SELFSTORAGE
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΨΥΧΩΜΕΝΑ CONTAINERS
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ CONTAINERS


Η ΤΙΤΑΝ CONTAINERS HELLAS ΣΥΝΔΙΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΤΑΝ GROUP ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥ SOUTOS GROUP.

New and Used 8', 10', 20' and 40' containers for hire and saleTITAN hire, rent and sell all shipping and storage container types including hi-cube, refrigerated, open top, flat rack and side opening, DNV offshore containers and CCU's from 5' to 40' are also available from TITAN’s worldwide depot network and/or factory stocks.
Containers for shipping, logistics, works, storage, modifications and many other applications.

Η TITAN ενοικιάζει, μισθώνει και πουλάει όλων των ειδών τα εμπορευματοκιβώτια αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των hi-cube, ψύξης, ανοιχτής κορυφής, επίπεδης βάσης και πλευρικού ανοίγματος, τα δεξαμενόπλοια DNV offshore και τα CCU από 5 'έως 40' διατίθενται επίσης από το παγκόσμιο δίκτυο αποθήκευσης της TITAN στα εργοστασιακά της αποθέματα.
Εμπορευματοκιβώτια για ναυτιλία, logistics, έργα, αποθήκευση, τροποποιήσεις και πολλές άλλες εφαρμογές.

Accurate temperature controlled storage with the ArcticStore brand


Portable cold stores and related products of the highest calibre, TITAN's ArcticStore™ product range of 10ft., 20ft. and 40ft. refrigerated storage containers, 40' Ultra Freezer, Blast Freezers and Rapid Chillers, 20' and 40' HotStores and 20'/40' Arctic SuperStore™ modular cold rooms are redefining user's portable cold storage expectations worldwide. 135°C temperature range from -65°C to +70°C.Ακριβης θερμοκρασια για ελεγχομενη αποθηκευση με την υπογραφή της μαρκας ArcticStore™


Φορητά ψυκτικά εμπορευματοκιβώτια και συναφή προϊόντα υψηλής ποιότητας της σειράς ArcticStore™ των 10, 20 και 40 ποδιών. Ψυγεία δοχείων αποθήκευσης, 40' Ultra Freezer, Blast Freezers και Rapid Chillers, 20' και 40' HotStores και 20'/40' Arctic SuperStore™ .Επαναπροσδιορίζουν τις προσδοκίες ψυκτικής αποθήκευσης παγκοσμίως. Θερμοκρασία 135°C κυμαίνεται από -65°C έως + 70°C.

SELF STORAGE and local container hire and sales

New and used containers, cold stores and cold rooms are promptly available for storage and logistics applications in more than 25 countries. Our strategically placed container centres, depots, self storage sites and offices in Europe and overseas together with our well established global network ensures competitive terms with local knowledge and excellent services.

Τα καινούργια αλλά και τα μεταχειρισμένα εμπορευματοκιβώτια, είναι άμεσα διαθέσιμα για εφαρμογές αποθήκευσης και εφοδιαστικής σε περισσότερες από 25 χώρες. Τα στρατηγικά τοποθετημένα κέντρα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, μαζί με το καθιερωμένο παγκόσμιο δίκτυο, εξασφαλίζουν ανταγωνιστικούς όρους με τοπικές γνώσεις και άριστες υπηρεσίες.


International lease/rental pick ups/returns

Hire and sales containers to and from over 200 depot locations worldwide. We are 1-way leasing specialists to and from many unexpected locations!

TITAN Containers Greece combines the international advantage of the TITAN group with the local expertise and knowledge of SOUTOS group.